Kontakty

Predajca

Názov:MV-COMP, s.r.o.
IČO:36498670
DIČ:2021891124
IČ DPH:SK2021891124
Mesto:Humenné
PSČ:06601
Adresa:Námestie Slobody 2556/63
Telefón:057-7753139
E-mail:mvcomp@mvcomp.sk
Kontakt:Viktor Mihaľov
OR OS Prešov, Odd: Sro, Vložka č.:15479/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 051/ 7721 597
Fax:
  • 051/ 7721 596